dimarts, 11 d’octubre de 2011

SOLUCIONS DE LES ENDIVINALLES

 LA SOLUSIO DE LA PRIMERA ANDIVINAE ES EL LLEOLE SEGONE ES EL CAMELEO                              

 LA TERSERE ES L' ELEFANT