dissabte, 1 d’octubre de 2011

QUÈ VOLEM APRENDRE A PRIMER?

Ara que estem a principi de curs és l'hora de planificar el que cal aprendre i també com ho volem aprendre. els nostres interessos són essencials per introduir els continguts que a poc a poc ens van arribant.

Aquests continguts són generals per tots i totes els i les alumnes de 1er cicle de primària, però també deixen espai per incloure-hi aquelles coses que alumnes, mestres i famílies creiem importants treballar.
Així que en aquest espai vos animo a aportar-hi els vostres interessos com a família i com a pares i mares.


Què creieu què és important que aprenguin els vostres fills i filles durant aquest curs?
(podeu anar responent en aquest espai o per escrit a l'agenda, un full a part...)

les mestres de primer estarem molt agraïdes si ens feu arribar les vostres propostes.

Si recordau, en el darrer informe hi havia grapades 2 preguntes que si les heu respostes ens podran ajudar. Si ens les podeu fer arribar, m'ajudarà molt.

Gràcies !

M.Àngels